Algemene voorwaarden

Als u bij Onafhankelijk APK Station Assen uw voertuig aanbiedt voor een APK-keuring, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

De APK keuring wordt uitgevoerd volgens de door de overheid vastgestelde richtlijnen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van het te keuren voertuig. Een APK-keuring is altijd een momentopname en geeft geen garantie voor de afwezigheid van gebreken die of niet geconstateerd kunnen worden of geen onderdeel zijn van de keuring. Tevens is de keuring, omdat het een momentopname is, geen garantie voor de veiligheid van de auto in de periode gelegen tussen twee APK-keuringen.

Wij zullen bij de APK keuring volgens de richtlijnen van de RDW handelen en zijn niet aansprakelijk voor gebreken die niet zichtbaar zijn bij de keuring of niet aan keuring onderworpen zijn. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de voor de APK-keuring vereiste algemene staat van onderhoud van zijn voertuig. De APK-keuring voldoet aan de eisen van de RDW en controleert niet op eventuele onderhoudsgebreken die niet vallen onder de richtlijnen van de RDW. Zo wordt tijdens de keuring bijvoorbeeld niet gekeken naar de noodzaak tot de vervanging van onderdelen die niet vallen onder de te keuren delen van een auto, zoals: de distributieriem, vervanging van olie en andere vloeistoffen, vervanging van filters. Adviespunten, reparatiepunten en/of afkeurpunten geven slechts aan welke punten volgens de APK-regeling vermeld moeten worden op het APK-formulier.

Afkeurpunten die wij tijdens de APK-keuring constateren zullen wij aan u meedelen. Wij voeren geen reparaties uit aan uw auto. En u bent zelf verantwoordelijk voor het herstel hiervan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan een voertuig of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die wij moet nemen ten behoeve van de keuring, waaronder begrepen de wettelijk verplichte meting van emissiewaarden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Onafhankelijk APK Station Assen.